Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *